Syarat Kenaikan Pangkat Reguler

 1. SURAT PENGANTAR DARI KEPALA SKPD
 2. FOTO COPY SAH KEPUTUSAN PENGANGKATAN SEBAGAI CPNS
 3. FOTO COPY SAH KEPUTUSAN PENGANGKATAN CPNS MENJADI PNS
 4. FOTO COPY SAH KARPEG
 5. FOTO COPY SAH KEPUTUSAN DALAM PANGKAT TERAKHIR
 6. ASLI SKP 2 (DUA) TAHUN TERAKHIR BERNILAI BAIK
 7. FOTO COPY SAH IJASAH DAN TRANSKRIP NILAI
 8. FOTO COPY NIP BARU YANG TELAH DI LEGALISIR
 9. SURAT KETERANGAN AKREDITASI PROGRAM STUDI PERGURUAN TINGGI DAN PROFIL MAHASISWA YANG DIAMBIL DARI PANGKALAN DATA PERGURUAN TINGGI (PDPT) DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI DILEGALISIR DARI KAMPUS BAGI PNS/ASN YANG MENDAPATKAN PENDIDIKAN BARU.

Catatan  :

 1. Berkas agar di susun sesuai dengan susunan nomor urut di atas.
 2. Berkas untuk Gol I/a s/d III/d di buat Rangkap 2 ( Dua ).
 3. Berkas untuk Gol IV/a ke atas di buat Rangkap 3 ( Tiga ).
 4. Warna Cover :
  • Golongan I      :  Merah
  • Golongan II    :  Kuning
  • Golongan III  :   Abu-abu
  • Golongan IV  :   Hijau
 5. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang pertama kali dalam pengusulan kenaikan pangkat seperti tersebut di atas agar melampirkan STPPL (Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan).
 6. Bagi Pegawai Negeri Sipil / ASN yang mendapatkan ijasah terbaru wajib melampirkan surat keterangan Akreditasi Program Study perguruan tinggi dan Profil Mahasiswa yang diambil dari pangkalan data perguruan tinggi (PDPT) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan dilegalisir dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

Syarat Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah

 1. SURAT PENGANTAR DARI KEPALA SKPD
 2. FOTO COPY SAH KEPUTUSAN PENGANGKATAN SEBAGAI CPNS
 3. FOTO COPY SAH KEPUTUSAN PENGANGKATAN CPNS MENJADI PNS
 4. FOTO COPY SAH KARPEG
 5. FOTO COPY SAH KEPUTUSAN DALAM PANGKAT TERAKHIR
 6. ASLI SKP 2 (DUA) TAHUN TERAKHIR BERNILAI BAIK
 7. SURAT KETERANGAN URAIAN TUGAS YANG DI TANDA TANGANI OLEH PEJABAT  ESELON II.
 8. SURAT TANDA LULUS UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN
 9. SURAT KETERANGAN AKREDITASI PROGRAM STUDI PERGURUAN TINGGI DAN PROFIL MAHASISWA YANG DIAMBIL DARI PANGKALAN DATA PERGURUAN TINGGI (PDPT) DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI DAN DILEGALISIR DARI KAMPUS.
 10. FOTO COPY IJAZAH DAN TRANSKRIP NILAI YANG DISAHKAN OLEH PEJABAT BERWENANG.
 11. FOTO COPY SAH SURAT IJIN BELAJAR DAN SK PENGAKUAN GELAR
 12. FOTO COPY NIP BARU YANG TELAH DI LEGALISIR

 Catatan  :

 1. Berkas agar di susun sesuai dengan susunan nomor urut di atas.
 2. Berkas untuk Gol I/a s/d III/d di buat Rangkap 2 ( Dua ).
 3. Berkas untuk Gol IV/a ke atas di buat Rangkap 3 ( Tiga ).
 4. Warna Cover :
  • Golongan I      :  Merah
  • Golongan II    :  Kuning
  • Golongan III  :   Abu-abu
  • Golongan IV  :   Hijau
 5.  Bagi Pegawai Negeri Sipil yang pertama kali dalam pengusulan kenaikan pangkat seperti tersebut diatas agar melampirkan STPPL (Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan).

Syarat Kenaikan Pangkat Bagi PNS yang Menduduki Jabatan Struktural

 1. SURAT PENGANTAR DARI KEPALA SKPD
 2. FOTO COPY SAH KEPUTUSAN PENGANGKATAN SEBAGAI CPNS
 3. FOTO COPY SAH KEPUTUSAN PENGANGKATAN CPNS MENJADI PNS
 4. FOTO COPY SAH KARPEG
 5. FOTO COPY SAH KEPUTUSAN DALAM PANGKAT TERAKHIR
 6. ASLI SKP 2 (DUA) TAHUN TERAKHIR BERNILAI BAIK
 7. FOTO COPY SAH IJAZAH TERAKHIR DAN TRANSKRIF NILAI YANG DISYAHKAN OLEH PEJABAT YANG BERWENANG
 8. FOTO COPY SAH SK JABATAN UNTUK PNS YANG DIPROMOSI JABATAN
 9. FOTO COPY SAH SK JABATAN DARI AWAL SAMPAI AKHIR
 10. FOTO COPY SAH :
  • STLUD TK. I / SEPADA / ADUM / SEPALA / DIKLATPIM TK. IV / IJAZAH SARJANA (S-1) ATAU DIPLOMA IV UNTUK KENAIKAN PANGKAT DARI PENGATUR TK. I GOL RUANG II/D MENJADI PENATA MUDA GOL RUANG III/A.
  • STLUD TK. II / SEPADYA / SPAMA / DIKLATPIM TK. III, IJAZAH DOKTER APOTEKER, MAGISTER (S-2) ATAU DOKTER (S-3) UNTUK KENAIKAN PANGKAT DARI PENATA TK. I GOL. RUANG III/D MENJADI PEMBINA GOL RUANG IV/A.
 11. FOTO COPY NIP BARU YANG TELAH DI LEGALISIR
 12. SURAT KETERANGAN AKREDITASI PROGRAM STUDI PERGURUAN TINGGI DAN PROFIL MAHASISWA YANG DIAMBIL DARI PANGKALAN DATA PERGURUAN TINGGI (PDPT) DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI DILEGALISIR DARI KAMPUS BAGI PNS/ASN YANG MENDAPATKAN PENDIDIKAN BARU.TINGGI BAGI PNS/ASN YANG MENDAPATKAN PENDIDIKAN BARU.

CATATAN :

 1. Berkas agar di susun sesuai dengan susunan nomor urut di atas.
 2. Berkas untuk Gol III/a s/d III/d di buat Rangkap 2 ( Dua ).
 3. Berkas untuk Gol IV/a ke atas di buat Rangkap 3 ( Tiga ).
 4. Warna Cover :
  • Golongan I      :  Merah
  • Golongan II    :  Kuning
  • Golongan III  :   Abu-abu
  • Golongan IV  :   Hijau
 5.  Bagi Pegawai Negeri Sipil yang pertama kali dalam pengusulan kenaikan pangkat seperti tersebut di atas agar melampirkan STPPL (Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan).
 6. Bagi Pegawai Negeri Sipil / ASN yang mendapatkan ijasah terbaru wajib melampirkan surat keterangan Akreditasi Program Study perguruan tinggi dan Profil Mahasiswa yang diambil dari pangkalan data perguruan tinggi (PDPT) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan dilegalisir dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

Syarat Kenaikan Pangkat Bagi PNS yang Menduduki Jabatan Fungsional Pengawas TK/SD, Penilik, Pamong Belajar, Penyuluh KB, Penyuluh Pertanian dan Tenaga Medis

 1. SURAT PENGANTAR KEPALA SKPD
 2. FOTO COPY SAH KEPUTUSAN PENGANGKATAN SEBAGAI CPNS
 3. FOTO COPY SAH KEPUTUSAN PENGANGKATAN CPNS MENJADI PNS
 4. FOTO COPY SAH KARPEG
 5. FOTO COPY SAH KEPUTUSAN DALAM PANGKAT TERAKHIR
 6. FOTO COPY SAH PENETAPAN AK LAMA
 7. ASLI PENETAPAN ANGKA KREDIT BARU
 8. MELAMPIRKAN SURAT KETERANGAN BUKTI KLARIFIKASI PAK DARI INSTANSI YANG MENETAPKAN PAK
 9. FOTO COPY SAH KEPUTUSAN JABATAN FUNGSIONAL
 10. ASLI SKP 2 (DUA) TAHUN TERAKHIR
 11. FOTO COPY SAH IJAZAH TERAKHIR DAN TRANSKRIF NILAI YANG TELAH DILEGALISIR
 12. FOTO COPY NIP BARU YANG TELAH DILEGALISIR
 13. SURAT KETERANGAN AKREDITASI PROGRAM STUDI PERGURUAN TINGGI DAN PROFIL MAHASISWA YANG DIAMBIL DARI PANGKALAN DATA PERGURUAN TINGGI (PDPT) DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI DILEGALISIR DARI KAMPUS BAGI PNS/ASN YANG MENDAPATKAN PENDIDIKAN BARU.

Catatan :

 1. Berkas agar di susun sesuai dengan susunan nomor urut di atas.
 2. Berkas untuk Gol I/a s/d III/d di buat Rangkap 2 ( Dua ).
 3. Berkas untuk Gol IV/a ke atas di buat Rangkap 3 ( Tiga ).
 4. Warna Cover :
  • Golongan I      :  Merah
  • Golongan II    :  Kuning
  • Golongan III  :   Abu-abu
  • Golongan IV  :   Hijau
 5. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang pertama kali dalam pengusulan kenaikan pangkat seperti tersebut di atas agar melampirkan STPPL ( Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan )

Syarat Kenaikan Pangkat Bagi Jabatan Fungsional Guru

 1. Surat Pengantar Dari Kepala Dinas Pendidikan
 2. Foto Copy Sah Keputusan Pengangkatan Sebagai CPNS
 3. Foto Copy Sah Keputusan Pengangkatan CPNS Menjadi PNS
 4. Fotocopy Sah KARPEG
 5. Foto Copy Sah Keputusan Dalam Pangkat Terakhir
 6. Penyesuaian Jabatan Fungsional Guru
 7. Foto Copy Sah Penetapan Angka Kredit Lama (Inpassing PAK Lama)
 8. Asli Penetapan Angka Kredit Baru Beserta Bukti Fisik
 9. Melampirkan Surat Keterangan Bukti Klarifikasi PAK Dari Instansi Yang Menetapkan PAK Bahwa PAK Yang Digunakan Untuk Kenaikan Pangkat Adalah Sah
 10. Asli SKP 2 (Dua) Tahun terakhir
 11. Foto Copy Ijazah Terakhir dan Transkrip Nilai Yang Telah Disahkan Oleh Pejabat Berwenang
 12. Foto Copy NIP Baru Yang Telah Dilegalisir
 13. Surat Keterangan Akreditasi Program Studi Perguruan Tinggi dan Profil Mahasiswa Yang Diambil Dari Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Dilegalisir dari Kampus Bagi PNS/ASN Yang Mendapatkan Pendidikan Baru

Catatan :

 • Berkas Agar Disusun Sesuai Dengan Susunan Nomor Urut di Atas
 • Berkas Untuk Gol. I.a s/d III.d Dibuat Rangkap 2 (dua)
 • Berkas Untuk Gol. IV.a Ke Atas Dibuat Rangkap 3 (tiga)
 • Warna Cover :
  1. Golongan I      :  Merah
  2. Golongan II    :  Kuning
  3. Golongan III  :   Abu-abu
  4. Golongan IV  :   Hijau
 • Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Pertama Kali Dalam Pengusulan Kenaikan Pangkat Seperti Tersebut di Atas Agar Melampirkan STPPL (Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan)

Syarat Pensiun BUP, Janda & Duda

 1. Data Perorangan Calon Penerimaan Pensiun
 2. Surat Permintaan Pensiun PNS
 3. Salinan / Fotocopy Sah SK CPNS/PNS
 4. Salinan / Fotocopy Sah SK Kenaikan Pangkat Terakhir
 5. Salinan / Fotocopy Sah SK Konversi Nip (bila ada)
 6. Salinan / Fotocopy Sah Surat Kenaikan Gaji Berkala Dalam Pangkat Terakhir
 7. Salinan / Fotocopy Sah KARPEG, Karis/Karsu
 8. Daftar Susunan Keluarga yang Sah dan Berhak atas Pensiun
 9. Salinan / Fotocopy Sah Akta Perkawinan/ Surat Nikah (legalisir KUA / Dukcapil)
 10. Salinan / Fotocopy Sah akta kelahiran anak dibawah usia 25 tahun, belum menikah dan belum bekerja (legalisir Dukcapil)
 11. Surat Keterangan telah menyerahkan Surat-Surat/ Barang – Barang Inventaris Milik Negara
 12. Daftar Riwayat Pekerjaan yang disahkan
 13. Surat Pernyataan Tidak Pernah dijatuhi Hukuman ditandatangani oleh Kepala Dinas
 14. SKP 1 (satu) tahun terakhir
 15. Pas Foto terbaru ukuran 4 x 6, 10 Lembar
 16. Pas Foto suami atau istri ukuran 4 x 6, 10 Lembar latar belakang merah **
 17. Surat Keterangan Janda/Duda dari Lurah/Kepala desa/Camat **
 18. Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit/Kelurahan/Kepala Desa/Kecamatan**
 19. Surat Cerai/Kematian isteri/suami bagi PNS yang menikah lebih dari 1 (satu) kali
 20. Surat Keputusan Penambahan masa kerja (jika ada)
 21. Dijilid 2 (dua) rangkap

Catatan : ** Bagi Usul Pensiun Janda/Duda